28 EKİM 2020, Çarşamba

 SAAT A SALONU B SALONU
12:30-12:45 AÇILIŞ ve THD YÖNETİM KURULU
13:00-14:00

Oturum-1

MİYELODİSPLASTİK SENDROM OTURUMU

Oturum Başkanları: Hakan Göker (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Filiz Vural (Ege Üniversitesi, İzmir)

MDS’nin Klinik ve Moleküler Sınıflaması (ICUS, CCUS ve CHIP): Mustafa Çetiner (Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul)

MDS’de Kişiselleştirilmiş Tedavi: Işık Kaygusuz Atagündüz (Marmara Üniversitesi Pendik EAH, İstanbul)

Oturum-2

GÜNDÜZ GEDİKOĞLU ÖZEL OTURUMU-PEDİATRİK LÖSEMİ

Oturum Başkanları: Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul), Namık Yaşar Özbek (Ankara Şehir Hastanesi, Ankara)

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu’nu Özlemle Anıyoruz: Ömer Devecioğlu (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
Türkiye’de Kök Hücre Nakli ve Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu: Sema Anak (Medipol Mega Üniversitesi, İstanbul)
Gündüz Hocamızın Işığı Geleceğimizi Aydınlatıyor: Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversiresi, İstanbul)
Çocuk ve Adolesanlarda KML İzlem ve Tedavisi: Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
ALL’de Direnç Mekanizmaları ve Refrakter ALL’de Tedavi: Deniz Yılmaz Karapınar (Ege Üniversitesi, İzmir)

14:00-14:15 ARA
14:15-15:00

  UYDU SEMPOZYUMU

MPN Tedavisinde Hematoloji-Patoloji Yaklaşımıyla Soru-Yorum

Oturum Başkanı/Konuşmacı: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

Konuşmacılar: Yahya Büyükaşık (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), İsmet Aydoğdu (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa), Mine Hekimgil (Ege Üniversitesi, İzmir)

 UYDU SEMPOZYUMU

Hemofili A’da Kontrollü Güç: Kişiselleştirilmiş Profilaksi

Moderatör: Bülent Antmen (Acıbadem Hastanesi, Adana)

Konuşmacılar: Özgür Mehtap (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli), Tekin Güney (Ankara Şehir Hastanesi, Ankara) 

15:00-15:30 ARA
15:30-17:00

Panel-1

PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI MULTIPL MYELOM OLGU PANELİ
Oturum Başkanı: Ömür Gökmen Sevindik (Medipol Üniversitesi, İstanbul)

Panelistler: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara), Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya), Seçkin Çağırgan (Medical Park İzmir Hastanesi, İzmir)

Olgu Sunumları: Hakkı Onur Kırkızlar (Trakya Üniversitesi, Edirne), Atakan Tekinalp (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya), Ayfer Gedük (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)

Oturum-3

NADİR ANEMİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Fatma Gümrük (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Siderobastik Anemi: Yeşim Oymak (S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İzmir)
Konjenital Diseritropoetik Anemiler: Gül Nihal Özdemir ( İstinye Üniversitesi, İstanbul)
Kalıtsal Megaloblastik Anemiler: Selin Aytaç Eyüpoğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

17:00-17:15 ARA
17:15-18:00

 UYDU SEMPOZYUMU

KLL’de Paradigma Değişimi: İbrutinib

Oturum Başkanı: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
 KLL Tedavisinde Öncelikler ve Çalışmalarla İbrutinib: Ömür Gökmen Sevindik (Medipol Üniversitesi, İstanbul)

18:00-18:15 ARA
18:15-19:15 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI-1
19:15-19:30 ARA
19:30-20:15

 UYDU SEMPOZYUMU

KML Tedavisinde Bosulif® Elinizi Güçlendirir!

Oturum Başkanı: İbrahim Haznedaroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Konuşmacılar: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Ahmet Emre Eşkazan  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul)

 UYDU SEMPOZYUMU

Hematolojik Malignitelerde ve Transplantasyon Adaylarında Demir Birikimi ve Şelasyon Tedavisi: Sami Kartı (Atakent Acıbadem Hastanesi, İstanbul)

20:15-20:30 ARA
20:30-21:15

UYDU SEMPOZYUMU

Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinde Blinatumomab

Oturum Başkanı: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Konuşmacı: Hasan Atilla Özkan (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)