29 EKİM 2020, Perşembe

 

SAAT A SALONU B SALONU
08:30-09:30

Oturum-4

AML OTURUMU

Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Moleküler Belirteçler ve Kişiselleştirilmiş Tedavi: Volkan Karakuş (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi EAH, Antalya)

Akut Lösemilerde İlaç Direnç Mekanizmaları: Yusuf Baran (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir)

Oturum-5

TRANSFÜZYON OTURUMU
Oturum Başkanları: Yeşim Aydınok (Ege Üniversitesi, İzmir), Eyüp Naci Tiftik (Mersin Üniversitesi, Mersin )

Pediatrik Terapötik Aferez; Kanıta Dayalı Uygulamalar: İdil Yenicesu (Memorial Ankara Hastanesi, Ankara)

Terapötik Plazma Değişim Teknikleri ve Tartışmalı Uygulamaları: Benan Bayrakçı (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

09:30-09:45 ARA
09:45-11:15

Oturum-6

LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR OTURUMU

Oturum Başkanları: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Meltem Olga Akay (Koç Üniversitesi, İstanbul)

Waldenström Hastalığı Tanı ve Tedavisi: Sibel Hacıoğlu (Pamukkale Üniversitesi, Denizli)

MALT Lenfoma (Marjinal Zon Lenfoma): Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

EBV-ilişkili Lenfoproliferatif Hastalık: Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Oturum-7

HEMOSTAZ TROMBOZ OTURUMU
Oturum Başkanları: Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir), Hüseyin Gülen (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa)

Faktör VII Eksikliği: Aydan Akdeniz (Mersin Üniversitesi, Mersin)

Kalıtsal Trombosit Fonksiyon Defektleri: Canan Albayrak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)
Post Trombotik Sendrom: Ayşegül Ünüvar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

11:15-11:45 ARA
11:45-12:30

 UYDU SEMPOZYUMU

Relaps Refrakter Multipl Miyelom’da Daratumumab ile Tedavi Yönetimi

Oturum Başkanı: Mehmet Ali Özcan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Konuşmacılar: Şehmus Ertop (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak), Ali Zahit Bolaman(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın) 

 UYDU SEMPOZYUMU

Vaka Örnekleriyle Yaşam Değiştiren Tedaviler 

Moderatör: Salih Aksu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Konuşmacılar: Selin Aytaç Eyüboğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), İlgen Şaşmaz (Çukurova Üniversitesi, Adana)

12:30-13:30 ARA

 UYDU SEMPOZYUMU (12:30-13:15)

Relaps/Refrakter Multipl Miyelom Tedavisinde Karfilzomib

Oturum Başkanı: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Karfilzomib Klinik Çalışmalar: Hakkı Onur Kırkızlar (Trakya Üniversitesi, Edirne)

Olgularla Karfilzomib Tedavisi: Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

 

13:30-14:15

 UYDU SEMPOZYUMU

Hemlibra ile Dünya Deneyimine Yakın Markaj

Oturum Başkanı: Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir)
Dünya Çapında Hemlibra Tedavisine Erişim ve Sonuçlar: İlgen Şaşmaz (Çukurova Üniversitesi, Adana)

Hemofili Tedavisinde Subkutan Uygulama: Selmin Şenol (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya)

Hemlibra ile Koagülasyon Testleri: Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

14:15-14:45 ARA
14:45-15:45

Oturum-8

İHSAN KARADOĞAN ÖZEL OTURUMU-BAŞKANIN SEÇTİKLERİ
Oturum Başkanları: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)
Mantle Hücreli Lenfoma Prognozuyla İlişkili Proto-Onkogen Adaylarının Transkriptomik Analizlerle Belirlenmesi: Can Küçük (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Akut Myeloid Lösemide Farklı Antijenlere Yönelik Şimerik Antijen Reseptör Multivirus Spesifik T Hücre (Car-Vst) Tedavisi: Erden Atilla (Baylor College of Medicine Center for Cell and Gene Therapy, USA)
Kronik Miyeloproliferatif Neoplazi Hasta Grubunda Aspirin Etkinliği ve Direncinin Araştırılması: Ilgın Koçak Göktürk ( İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul)
Relaps / Refrakter Prekürsör B-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Blinatumomab Tedavisi Sonuçları: Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Hematolojik Hastalıklarda Covıd-19 Sıklığı ve Seyri-Çok Merkezli Kayıt Çalışması: Sinem Civriz Bozdağ (Ankara Üniversitesi, Ankara)

15:45-16:15 ARA
16:15-17:45

Oturum-9

LENFOMA OTURUMU

Oturum Başkanları: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul), Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Primer Mediastinal B Hücreli Lenfoma Tanı ve Tedavisi: Elif Birtaş Ateşoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)

Mikozis Fungoides: Tanı, Evreleme ve Tedavi: Tayfur Toptaş (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

Relaps/Refrakter HL Tedavisi: Özgür Mehtap (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)

 Oturum-10

TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI OTURUMU
Oturum Başkanları: Bülent Antmen (Acıbadem Hastanesi, Adana), Saadet Akarsu (Fırat Üniversitesi, Elazığ)

Metotreksat İlişkili Nörolojik Yan Etkiler ve Sağaltımı: Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Pediatride HIT: Emine Türkkan (İstanbul Ok Meydanı EAH, İstanbul)

Lösemi Tedavisine Bağlı Kardiak Komplikasyonlar: Serap Karaman (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

17:45-18:15 ARA
18:15:19:00

 Logo of Sanofi UYDU SEMPOZYUMU

Gaucher Hastalığı’nda Olağan Şüpheliler

Oturum Başkanı/ Konuşmacı: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)

Konuşmacı: Ebru Canda (Ege Üniversitesi, İzmir)

19:00-19:15 ARA
19:15-20:00

UYDU SEMPOZYUMU

KML’de Uzun Dönem Tedavi Başarısı Nasıl Elde Edilir?

Moderator : Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir)

Konuşmacı: İbrahim Haznedaroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

20:00-20:15 ARA
20:15-21:15 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI-2