30 EKİM 2020, Cuma

SAAT A SALONU B SALONU
18:00-18:45

UYDU  SEMPOZYUMU

Primer ve Sekonder İmmün Yetmezliklerde Yenilikçi Tedavi Yaklaşımı: Kolaylaştırılmış Subkutan İmmünoglobulin

Moderatör: İlhan Tezcan (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Konuşmacılar: Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Aydan İkincioğulları (Ankara Üniversitesi, Ankara)

18:45-19:00 ARA
19:00-20:30

 Oturum-11

TROMBOZ OTURUMU

Oturum Başkanları: Reyhan Küçükkaya (İstanbul), Cengiz Beyan (Ankara)

İnflamasyon ve Tromboz: Fatma Burcu Belen Apak (Başkent Üniversitesi, Ankara)

Splanknik Tromboza Yaklaşım: Elif Gülsüm Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne)

Kanser ve Tromboz: Mahmut Töbü (Ege Üniversitesi, İzmir)

Oturum-12

PEDİATRİDE KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Davut Albayrak (MedicalPark Hastanesi, Samsun), Şule Ünal Cangül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Kalıtsal Kemik İliği Yetmezliklerinde Genetik Tanı Metodları ve Tanısal Zorluklar: Nurten Akarsu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Shwachman Diamond Sendromu : Lale Olcay (Başkent Üniversitesi, Ankara)

Edinsel Aplastik Anemide Yeni Neler Var? : Suar Çakı Kılıç (SBÜ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul)

20:30-21:00 ARA
21:00-22:00

Oturum-13

İMMUNOTERAPİDE YAN ETKİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Mustafa Çetin (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

Check Point İnhibitörlerine Bağlı İmmün Aracılıklı Olaylar: Pervin Topçuoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Sitokin Salınım Sendromu: Koray Yalçın (Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul)

Oturum-14

ERİTROPOEZ OTURUMU

Oturum Başkanları: Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Özcan Bör (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)

Stres Eritropoezi: İlgen Şaşmaz (Çukurova Üniversitesi, Adana)

Inefektif Eritropoez: Selma Ünal (Mersin Üniversitesi, Mersin)

Talasemi Tedavisinde Yeni Gelişmeler : Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)