31 EKİM 2020, Cumartesi

 

SAAT A SALONU B SALONU
08:30-10:00

Oturum-15

SELİM HEMATOLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Mustafa Yenerel (İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul), Erdal Kurtoğlu (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya)

Trombotik Trombositopenik Purpura: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul)

İlaca Bağlı Hemolitik Anemilere Yaklaşım: Nazan Sarper (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)

Demir Eksikliği Anemisi Tedavisindeki Değişiklikler: Nur Akad Soyer (Ege Üniversitesi, İzmir)

10:00-10:15 ARA
10:15-11:00

Logo Design, Brand Identity and Systems | Gene Clark Design – Gilead  Sciences UYDU SEMPOZYUMU

Hematolojik Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Tedavisinde 30 Yıllık Deneyim

Oturum Başkanı: Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)

Konuşmacı: Alpay Azap (Ankara Üniversitesi, Ankara)

11:00-11:30 ARA
11:30-13:00

Panel-2

KML PANELİ
Oturum Başkanları: Düzgün Özatlı (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)

Panelistler: Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir), İbrahim Haznedaroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Olgu Sunumu: Ahmet Emre Eşkazan (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul)

13:00-14:00 ARA

 UYDU SEMPOZYUMU (13:00-13:45)

Oturum Başkanı: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Mobilizasyon Stratejilerinde Pleriksafor: Hangi Hastaya? Ne Zaman?: Ali İrfan Emre Tekgündüz (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)

14:00-15:00

Oturum-16

KRONİK MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR OTURUMU

Oturum Başkanları: Sema Karakuş (Başkent Üniversitesi, Ankara), Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

Kronik Miyelomonositer Lösemi: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Hipereozinofilik Sendrom: Neslihan Andıç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)

15:00-15:15 ARA
15:15-16:00

 UYDU SEMPOZYUMU

 İTP Tedavisinde Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Eltrombopag Deneyimi

Oturum Başkanı: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)
Konuşmacılar: Fahri Şahin ( Ege Üniversitesi, İzmir), İrfan Yavaşoğlu (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)

16:00-16:15 ARA
16:15-17:15

Oturum-17

TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION JOINT SESSION

Scientific Chair: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), John Gribben (London Clinic, UK)

The Evolving Place of Diagnostics in Lymphoid MalignanciesElizabeth A Macintyre (Institut Necker Enfants-Malades, France)

17:15-17:30 ARA
17:30-18:15

 Er-Kim Pharmaceuticals logosu UYDU SEMPOZYUMU

Hematolojik Malinitelerde İmmün Destekte IVIG

Oturum Başkanı: Mehmet Ali Özcan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Konuşmacı: Volkan Karakuş (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi EAH, Antalya)

18:15-18:30 ARA
18:30-20:00

Panel-3

TRANSPLANT PANEL TARTIŞMASI
Oturum Başkanları: Can Boğa (Başkent Üniversitesi, Adana), Mutlu Arat (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)

Panelistler: Leylagül Kaynar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Ali İrfan Emre Tekgündüz (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul), Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

Olgu Sunumları: Aynur Uğur Bilgin (Özel Koru Ankara Hastanesi, Ankara) İpek Yönal Hindilerden (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

20:00-20:15 ARA
20:15-21:15 TARTIŞILACAK POSTERLER OTURUMU
21:20-21:30 Kongre Bildiri Ödülleri Açıklanması ve Kapanış Oturumu